Hành trình Company Trip 2022 tại Bảo Lộc cùng các thành viên Du Lịch Độc Đáo

https://www.youtube.com/watch?v=TYL2dwe8v4E Hầu hết mọi người khi đã đi học, đi làm đều có cơ hội tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, các kỳ nghỉ team building. Đây là một từ tiếng anh và được hiểu là “Xây dựng đội ngũ”, “Xây dựng tập thể”. Teambuilding thực ra...