Chương trình Teambuilding Nha Trang của 300 Thành viên Tập Đoàn Vietsun Corp

https://www.youtube.com/watch?v=n7hmIOWkz74 Hầu hết mọi người khi đã đi học, đi làm đều có cơ hội tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, các kỳ nghỉ Team building. Đây là một từ tiếng anh và được hiểu là “Xây dựng đội ngũ”, “Xây dựng tập thể”. Teambuilding thực ra...