Chương trình Teambuilding các Doanh Nghiệp Ngân Hàng ACB – Renaissance – Atradius 2023

https://www.youtube.com/watch?v=MHwyu5gn-1w&feature=youtu.be Hầu hết mọi người khi đã đi học, đi làm đều có cơ hội tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, các kỳ nghỉ Team building. Đây là một từ tiếng anh và được hiểu là “Xây dựng đội ngũ”, “Xây dựng tập thể”. Teambuilding thực ra...