Hành trình Du Lịch Teambuilding tại Vũng Tàu cùng Tập Đoàn FQM 2022

https://www.youtube.com/watch?v=gR7-sANFLMg&t=100s Hầu hết mọi người khi đã đi học, đi làm đều có cơ hội tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, các kỳ nghỉ team building. Đây là một từ tiếng anh và được hiểu là “Xây dựng đội ngũ”, “Xây dựng tập thể”. Teambuilding thực ra...

Hành trình Company Trip 2022 tại Bảo Lộc cùng các thành viên Du Lịch Độc Đáo

https://www.youtube.com/watch?v=TYL2dwe8v4E Hầu hết mọi người khi đã đi học, đi làm đều có cơ hội tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, các kỳ nghỉ team building. Đây là một từ tiếng anh và được hiểu là “Xây dựng đội ngũ”, “Xây dựng tập thể”. Teambuilding thực ra...

Hành trình Du Lịch Teambuilding tại Long Hải cùng FCCOM và Ngân Hàng MBS 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Qs1DzKYpyU0 Hầu hết mọi người khi đã đi học, đi làm đều có cơ hội tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, các kỳ nghỉ team building. Đây là một từ tiếng anh và được hiểu là “Xây dựng đội ngũ”, “Xây dựng tập thể”. Teambuilding thực ra...

Hành trình Du Lịch Teambuilding tại Phú Quốc cùng 3M AutoFilm Minh Long 2022

https://www.youtube.com/watch?v=e0zuE2z7rmY&t=2s Hầu hết mọi người khi đã đi học, đi làm đều có cơ hội tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, các kỳ nghỉ team building. Đây là một từ tiếng anh và được hiểu là “Xây dựng đội ngũ”, “Xây dựng tập thể”. Teambuilding thực ra...

Hành trình Trồng Cây Gây Rừng tại Cần Giờ cùng VIETCOMBANK – VIETCOMBANK Tree Planting

https://www.youtube.com/watch?v=05eR-KQc-Ig&t=213s Hiện nay, nhu cầu du lịch trong nước đang có sự thay đổi, thay vì lựa chọn những điểm du lịch sang trọng và hiện đại, khách du lịch lại mong muốn được trải nghiệm thiên nhiên, được hòa vào những điều mới lạ, cùng với những trải nghiệm...

Hành trình Trồng Cây Gây Rừng tại Cần Giờ cùng MODMO – MODMO Tree Planting

https://www.youtube.com/watch?v=05eR-KQc-Ig&t=213s Hiện nay, nhu cầu du lịch trong nước đang có sự thay đổi, thay vì lựa chọn những điểm du lịch sang trọng và hiện đại, khách du lịch lại mong muốn được trải nghiệm thiên nhiên, được hòa vào những điều mới lạ, cùng với những trải nghiệm...

Hành trình Trồng Cây Gây Rừng tại Cần Giờ cùng UOB – UOB Tree Planting

https://www.youtube.com/watch?v=BxYTHzqhC0o Hiện nay, nhu cầu du lịch trong nước đang có sự thay đổi, thay vì lựa chọn những điểm du lịch sang trọng và hiện đại, khách du lịch lại mong muốn được trải nghiệm thiên nhiên, được hòa vào những điều mới lạ, cùng với những trải nghiệm...